Kamis, 19 Agustus 2010

SAJAK BAHASA LAMPUNG

oleh OKY SANJAYA

B.Lampung 20 Juni 2010

TANOH

tanoh niku tanoh
tanoh pikha ngolloh
tanoh di pacul – sabah
tanoh di pacul – tekhah

tanoh niku tanoh
tanoh pikha uyak
tanoh di pacul – dakhak
tanoh di pacul – bekhak

tanoh niku tanoh
pikha di niku sabah
pikha di niku tekhah

pikha di niku dakhak
pikha di niku bekhak

tanoh di pikha ngolloh
lijung kita bulipang tuoh
tanoh di pikha uyak
lijung kita mid dunggak

KISAH SANAK SAI

sanak sai lelijung kundang
sanak sai mak lepas haga
nengisko Pekhmata Dilom Kaca

di awalni musik hinjilah awal cekhita
sanak sai mak kelatta
sanak sai mulai ngebilang, ngehitung di mata lima

“ayo kucakh lagi. Dang beni ga mekhok salok.
kanah tiwat jak tepi. Api cawaku. Mata lima, bang.
pak mak tiga sekurung. Labas khua ngecandung.”

(kuliak kupu suluh. Mata lima selesai tiunduh.)

sanak sai mulai nambah takhuhan
lelok di uccuk sayangBANDUNG LAMBAN

lambanku, lamban banjakh batin
lamban tuha, sai nutuk sai tetuha

lambanku, lamban banjakh maghga
sai siaga, bupenah nutukan cawa
tuha di ucuk landi
nyakhung di ucuk janji

lambanku, lamban kita khua, Yuliya
lamban awal bulabuh;
mak kekhajja, mak mingan unduh
lamban kita khua, Yuliya;
genok pai api sai kita puh

lamban kita, lamban long khik abang
lamban tutuk adok
lamban guway kanah di kuti khompok
lain hak lelijungan; lain hak bulipang kakan

lambanmu, kahut, piyu sappai mit cukut
handap jak dunia maut, mehaccing di basoh teling.

di tetihang kelubang, wat pokok penyambung lamban
bulan kebilang bulan, mak asal nyikak awi
mak kukuh kanah tisani khesi

lambanku, lamban di kita hippun, puakhi
di setiap tayuh, wat selipok lambang sari
di kepitu khani, wat setundun-tundun putti

“api guwaymu, jong?”

di tukku, ngatukh hengasni apuy.
di kudan lamban, ngatukh kakanni jawan.

“hinji kidah, uppu, nyani lubang tatengah cucukh.”

“nangon hinno guwayni babbai tuha.”

“nangon makung keculuk-an sawwa. Induh ki ngelubang hawa.”

“ki hinno khadu ngekhatti sikam kajong, mingan mak ti taway lagi.”

“acak kidah mak ngebambang lagi?”

di tiwatni cucukh, putukni cawa.
senangun metokh, wuy, gula kelapa.
senangun taboh, wuy, di uccuk ni ma.

HIPPUN CEKHAMMA

Selamat debengi jama kita sai lagi pujama
Selamat debingi jama kita sai mak setakhu kecewa
Selamat ngelawan kicak sai lagi puhamma
Selamat ngelawan agas sai mahas-mahas di uyak sikindua.

Maka, kekalau selesai, kahut ni bahasa
Kekalau togok ni guwai cekhamma
Way di bolok awi
Mak bakal tekas lagi.

Kidang, lain sikindua maksud bupatoh ni ma
Kidang, wat sai mak mingan tekas jak kekhajja di lamban
Payu sikindua nutuk togokni guway
Kidang ngehapun jama sunyinni sai wat di kelasa;
Mak mingan nukhut hagani hippun.

Tunai ko khaya guwai sikindua di lamban
Nikham pekhadda ngekhati
Wat awi sai mingan ti tattai;
Wat sai busuya ditogokni guwai.

Maka, ki khanno kidah ni bahasa
Khanno munih selesai ni hippun sikindua
Khanno munih kicak di ucuk tihang
Ngekhatti khayalah puakhi.


MINDAI

cik kaliccik
sapa haga mindai
ija tiwat kaliccik
cik kaliccik
sapa haga mindai
dang lainlain kicik

cik cecikhik
hinji lain timbunan
hinji lain sangkaan
mula dikicik-kicik
kokkoh pekhada bulipang

cik cecikhik
guk tegukguk
di hionni kicik
lapah kita tengangguk

ngangguk kidah, pun!
dipa kidah, kaliccik!


LEHOT

nai, ki kanahni, niku jadi batang balak,
dang gelukga sakkah. Lamon ko pai buahmu.
nan mingan tisani bibit. Sumang ko pai sai,
pakai penganikku. Ki mak sappai kanah ni
di umurku, api si sepatutni ti sippon, dang sappai
ngebusuk. Tikanik. Tibibit. Hinno khaya,

CEKHABBUS
Sanak sai : “tuhan, nyak mak haga mati, nyak haga mandi.”
Tuhan : “semahamu cekhabbus, tegagguk di batu kali.”
Malaikat : “khappa aji, tuhan? Ticabut?”
Tuhan : “khadu, nukhut ko khaya kehagani sanak.”
Sanak sai : “makasih tuhan yu, uttung wat niku.”

“lailahaillolloh, muhammadarrasululloh.”
sanak sai mak kimanan lagi, cekhabbus luwot.
nah, tipandi.

Diakses dari faccebook Oky sanjaya.

1 komentar:

Oky Sanjaya mengatakan...

Tarimasih, wui, kidah, Bang, khadu, ngepostko sajak-sajakku. Tabik.