Minggu, 07 Oktober 2012

Contoh Pantun Canggot.


Seri Pubian.


SENI BUDAYA PATUT TEBINA
Artinya: Seni Budaya patut dibina

Bulan Purnama tekhang cuaca
Nyinakhi bumi kak tigoh pagi
Seni budaya patut tebina
Lampung asli supa lestakhi

Anjak Yogya kham khisok tungga
Khatong cakak bis ngebeli tapis
Cendera mata ngeba kham bangga
Diusung turis tigoh Prancis

Khamji kak nyata tinggal segala
Jukhak hun udi kukhuk tivi
Cuma sai tuha kak khena-khena
Mawat ia lagi haga peduli

Bong ngenah hingga naka remaja
Salahsa baji sanak demukhi
Sangun khena hun cuci muka
Ngilakko dikhi khabai tiwanti


HM.YUSUF JAIZ, SE
Hi. M. Yusuf Djaiz, SE.
Pusat Yapura nyumbanko cawa
Haji M. Yusuf disan sai sanggup
Lamon khencana kak cucuk dia
Teka maqtuf ia hulup

Sebab tianna menjong dimuka
Khamji nyambut bagian buntut
Kemak cewasa kheti jejama
Dang munih luput mawat tisangkut

Mantan ketua lain nyak suya
Ma’af nyakji di unyin kuti
Kheti pekhcuma nayah khecana
Lamon mak bukti denah unyinni

Kitab Handra tileca-leca
Dipoto cofy tibagi-bagi
Niat kehaga nekham jejama
Dikekh makjadi sanak pengaji

diambil dari BUKU HANDAK II “Mengenal Adat Pubian”
(YAYASAN PUSAT PUBIAN RAGOM (YAPURA) Tahun 1995)
Yang disusun oleh SAYUTI IBRAHIM KIAY PAKSI

Tidak ada komentar: