Minggu, 12 Mei 2013

GERAKAN DAI DI IRIAN

CAHAYA ISLAM DI NUU WAAR ISLAM
Kasihan saudara saudara kita yang ada pedalaman Irian, ada pihak pihak tertentu yang memang berusaha memelihara ketertinggalan, kebodohan dan kemiskinan mereka sebagai dagangan untuk mendapatkan dana bantuan dari negara asing, nampak seolah dari luar mereka adalah pahlawan, tetapi sesungguhnya mereka ini mencari  keuntungan untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan ketertinggalan Saudara kita di Irian.

Para da'i menangkap hal yang kurang menguntungkan bagi masyarakat di pedalaman Irian ini, para da'i berusaha membuka mata mereka dan mengajak mereka untuk meningkatkan harkat dan martabat mereka dengan cara melepaskan diri dari belenggu yang dijeratkan oleh Yayasan yayasan yang selama inimemperdaya mereka. Tidak ada komentar: